Glassmalerier.

Bilder av glassmalerier eller utsnitt av slike i forskjellige kirker jeg har besøkt Europa rundt.

Tags: ,

Leave a Reply