Noen tanker om krig og konflikt.

Krig er forferdelig, likevel er menneskehetens historie full av blodige konflikter. Vi må aldri glemme at fortidens despoter og massemordere fortsatt finnes blant oss, i form av mennesker, eller ideologier med potensiale til å bli vår tids Hitler, eller Stalin. Derfor tvinges menneskeheten med jevne mellomrom til å stå opp i mot slike selv om kostnadene og lidelsene er forferdelige.

Et offer for en bombe eller granat ser akkurat like ens ut, det være seg på Gaza, i Syria, Libya, Irak, eller Afghanistan. Det være seg om granaten var Israelsk, Palestinsk, Syrisk, Amerikansk, eller Libysk, resultatet blir alltid det samme. Sivile ofre og lidelse er et uunngåelig resultat av krigens virkelighet, det er ikke noe som heter human krigføring.

Noen konflikter har religion eller politikk som drivstoff, andre er et resultat av gale menneskers tanker, mange er et resultat av hat. Av og til et forståelig hat, skapt av historisk urett og lidelse. Hatet som flyter begge veier, og hatet øker i takt med lidelsene. En sikker måte å forlenge konflikter på er å overføre hatet i fra generasjon til generasjon. Men kan man egentlig klandre nålevende mennesker for urett begått av deres foreldre før de selv så dagens lys? Som en bekjent av meg så godt beskrev: «De jødene som ble forfulgt av Nazistene lever ikke lengre, bortsett fra noen få. De Palestinerne som ble fordrevet i fra sine hjem ved statens Israels opprettelse lever ikke lengre, bortsett fra noen få.»

På et eller annet tidspunkt må dagens mennesker legge fortidens urett bak seg, den urett som rammet andre individer enn dem selv. I slike konflikter er vilje til forsoning det eneste håp. Vilje og evne til forsoning, til å rekke ut en hånd til sin verste fiende. Rekke ut en hånd, ikke fordi man elsker sin fiende, eller har glemt uretten, men for å skape en bedre fremtid for sine barn og de kommende generasjoner. Rekke ut hånden, og komme seg videre, skape en ny og bedre fremtid sammen med nye generasjoner av mennesker. Det er ikke lett, men det er mulig.

Leave a Reply