Tanker om Statskirken.

Posted in Generelt on august 25th, 2015 by admin

Når jeg ser på vår tids statskirke så går tankene til historien om Jesus som kastet handelsmennene ut av synagogen. Det er behov for samme type opprydding i dagens statskirke. Kirken beskjeftiger seg med alt annet enn å forkynne troen, tvert imot troen tilpasser de til det som til enhver tid er politisk korrekt.

De gjør alt det de tror vil gi dem en kortsiktig men verdslig popularitet. Kirkens folk liker å sitte øverst i gjestebudene og fjonge seg med fiffen, tekkes de med penger og makt. Det er de ikke kristne kreftene som setter Kirkens dagsorden, men politikere, kunstnere, artister og åndselite. Biskoper og prester sniker seg etter i håp om at noe av den verdslige glansen skal falle på dem.

De glemmer at når mennesker søker til Kirken så er det ikke for å høre på politisk korrekte øretutere eller få alt det som man finner ellers i det verdslige samfunnet. Man søker Kirken og Gud når man trenger tro, alvor, ro, ettertanke, og refleksjon. Når dette forsvinner i fra kirkerommet så forsvinner også grunnlaget for kirkens berettigelse og tilstedeværelse.

Det er ikke lengre noen dypere mening eller hensikt i det å oppsøke kirken. Kirkerommet er redusert til et hvilket som helst annet sosialt samlingssted uten noen dypere åndelig mening. Å søke etter popularitet, snu kappen etter vinden, blande seg inn i politikk og andre verdslige spørsmål er det mest ødeleggende den Norske kirken har gjort imot seg selv.

Tags: , , , , ,

75 år siden krigen kom til Norge.

Posted in Generelt on april 9th, 2015 by admin

Da er det 9. april og 75 år siden krigen kom til Norge. 75år er lenge og det tynnes i rekkene av de som opplevde krigen, faktisk også de som i det hele tatt var født på den tiden. Likevel markeres krigsutbruddet i aviser og media. Jeg tror at slike hendelser, krigshandlinger, okkupasjon gjør noe med en nasjons kollektive bevissthet, at det skaper erfaringer som ikke lett viskes ut. At det påvirker nasjon og folk i lang tid å gjennomgå slike kollektive prøvelser.

Krigsgenerasjonene er i ferd med å forsvinne, men mange av oss har fått erfaringene muntlig overlevert i fra besteforeldre, foreldre, onkler og tanter Fortellinger om fremmede soldater i gatene, evakuering, flyangrep, bomber, usikkerhet, frykt, rasjonering, og motstandskamp. I vår region de gjentatte flyangrepene i mot Kjeller hvor flyene dundret inn i fra sør og de som bodde i Rælingen fikk orkesterplass, eller hørte drønnene og kjente rystelsene.

Min bestemor fortalte oss ungene mye om det de opplevde. Hun fortalte om morgenen 9. april 1940 da hun våknet og fant mine onkler sittende foran radioapparatet. Min onkel sa bare; Nå er det krig Mor og hun fortalte om den uro og frykt som de få ordene skapte. Spesielt bittert var det nok for henne å tenke på at det var Tyskland som angrep oss; Mange Tyske barn ble tatt hånd om i Norge under 1 verdenskrig, sendt hit for å unnslippe nød og elendighet; Noen av dem kom tilbake i uniform.

Uansett tror jeg at mange nasjoner har mye å lære av Europa og den forsoningen som man fikk til i etterkant av verdenskrigene. Skal man leve i fred må man ha evne til å legge fortidens grusomheter bak seg. Man kan ikke dyrke hatet og motsetningene i all evighet slik vi ser mange steder rundt i verden. Man må legge tidligere generasjoners hat og lidelse bak seg og komme seg videre slik at nye generasjoner kan læres opp til å leve i fred.

Et eksempel på det motsatte er Hellas som nå ripper opp i gamle konflikter, motsetninger og hat ved å kreve dagens Tyskland for krigserstatning. Stille dagens generasjoner til bot for fedrenes misgjerninger, mennesker som ikke engang var født da ugjerningene ble begått. Det er slikt som blåser nytt liv i gamle motsetninger og hat mellom folk. Det er lett å glemme at Europa har vært åsted for de frykteligste og mest brutale krigshandlinger verden har sett i moderne tid.

Tags: , ,