Kauft Nicht bei juden.

Posted in Rikspolitikk on oktober 18th, 2005 by admin

Kristin Halvorsen og SVs ”boikott Israel – kjøp ikke av jøder”, frembringer særdeles ubehagelige assosiasjoner. Dette har vært sagt før! Vi vet alle når, hvor og av hvem.  Gjennom boikotten melder SV Norge inn i fellesskapet av nasjoner med tilsvarende boikott, Iran, Irak, Syria og Libya.

SV-politikere vil hevde at boikotten er rettet mot politikken Israel fører, ikke mot det jødiske folket. Konstruktiv kritikk av staten Israel må selvsagt være tillatt uten at man skal anklages for antisemittisme. Det betenkelige er at SV ensidig retter boikottruslene mot det demokratiske Israel, men unnlater det samme mot diktaturer og stater hvor bruddene på menneskerettighetene florerer.  En boikottoppfordring var mer forståelig dersom den ble fremmet på prinisippielt grunnlag, mot alle stater hvor brudd på menneskerettigheter, eller okkupasjon forekommer.

Under SVs landsmøte i 2005 boikottet delegatene israelske appelsiner. Marokkanske appelsiner boikottes ikke, tiltross for Marokkos okkupasjon og undertrykkelse i Vest-Sahara. Det foreslås ikke boikott av Kina, tiltross for manglende demokrati, og okkupasjonen av Tibet. Boikott av Iran ønsker man ikke, tiltross for at landet forfølger voldtatte kvinner, homofile og kristne, samt praktiserer en høyrøstet antisemittisme.

SV retter ensidig skyts mot den jødiske staten, det eneste demokratiet i midtøsten. Et land med religionsfrihet, økonomisk frihet og politisk frihet for alle, jøde som araber.

Antisemittismen er den eldste og mest groteske form for rasisme verden kjenner. Boikott av jøder har en lang og vond historie, også i Norge. Under krigen ble jødiske forretninger merket slik at folk kunne unngå å kjøpe. Jeg undres hvordan SV tenker å opplyse forbrukerne om hvilke varer som er produsert i Israel.  Skal ”jødisk” nok en gang bære et synlig merke? Halvorsens og SVs uttalelser er ekstremt historieløse og ubetenksomme.

Tags: , , , , ,