De beste av Nordahl Grieg.

Posted in Dikt on februar 7th, 2014 by admin

De beste.

28. oktober 2013 kl. 22:15

Døden kan flamme som kornmo;
Klarere ser vi enn før
Hvert liv i dens hvite smerte:
Det er de beste som dør.

De sterke, de rene av hjertet
Som ville og våget mest;
Rolige tok de avskjed,
En etter en gikk de vest.

De levende styrer verden,
En flokk blir alltid igjen,
De uunnværlige flinke,
Livets nest beste menn.

De beste blir myrdet i fengslet,
Sopt vekk av kuler og sjø.
De beste blir aldri vår fremtid.
De beste har nok med å dø.

Slik hedrer vi dem, med avmakt,
Med all den tomhet vi vet,
Men da har vi sveket de beste,
Forrådt dem med bitterhet.

De vil ikke sørges til døde,
Men leve i mot og tro.
Bare i dristige hjerter
Strømmer de falnes blod.

Er ikke hver som har kjent dem
Mer rik en de døde var –
For menn har hatt dem som venner
Og barn har hatt dem til far.

De øket det livet de gikk fra.
De spøker i nye menn.
På deres grav skal skrives:
De beste blir alltid igjen.

(Nordahl Grieg.)

Hvis – Rudyard Kipling

Posted in Dikt on juli 28th, 2011 by admin

Hvis du kan bli på post når man forlot deg
og holde hodet klart når alt slår klikk.
hvis du kan tro når alles tvil slår mot deg,
men også våkent lytte til kritikk.
Hvis du kan ventetidens byrder bære,
og møte løgn—med sannhet som ditt svar
og møte hat—du ikke selv vil nære,
men tie med hvor klok og god du var.
 
Hvis du kan ferdes fritt i drømmesfæren
og tenke—uten tanken selv som mål,
hvis du kan ta triumfen og miséren
med samme ro og samme rygg av stål.
Hvis du kan tåle at ditt ord forvrenges
til usselt pjatt i demagogens munn,
hvis du kan se ditt livsverk søndersprenges
og atter bygge det på naken grunn.
 
Hvis du kan våge alt på samme terning,
—et enkelt kast på livets spillebord—
tape alt—og gjenoppta din gjerning,
men aldri nevne tapet med et ord.
Hvis du kan ta din tørn og ikke gi opp,
men sette inn hver fiber i din kropp
og holde ut når alt forstummer i deg
unntagen viljens røst: “Gi aldri opp”.
 
Hvis du kan si til massen hva du mener
og selv blant konger åpent mene ditt,
hvis du er alles hjelper, ingens tjener,
hvis du mot venn og uvenn kan stå fritt.
Hvis du kan fylle hvert minutt av tiden
med seksti solsekunder,—da som lønn
er jorden din med alt som finnes i den,
og—enda mer—du er en mann, min sønn

Translated by André Bjerke.

Tags: , ,

Invictus by William Ernest Henley.

Posted in Dikt on mars 17th, 2011 by admin

Out of the night that covers me, Black as the Pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance my head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears looms but the Horror of the shade, and yet the menace of the years finds, and shall find, me unafraid.

It matters not how strait the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate: I am the captain of my soul.

William Ernest Henley

Tags: ,

Mitt hjerte. (Jens Bjørneboe)

Posted in Dikt on februar 17th, 2011 by admin

Mitt hjerte det er et foreldreløst barn,
det har verken hjem eller sted å bo,
det har ikke klær, ikke mat eller sko,
det har verken seng eller barnetro.
Det har ingen ro.
 
Mitt hjerte det er en fattiggutt.
Han vandrer bestandig fra gård til gård,
han tigger om brød og en melketår,
han tigger om klut til å ha på et sår.
Og han tar hva han får.
 
Han tigger om filler og ting å ha på,
å få sitte på krakken og hvile en stund,
å få ligge på låven og få seg en blund.
Men så stanger en stut, og så bjeffer en hund.
En mann bruker munn.
 
Mitt hjerte det er et foreldreløst barn.
Det har glemt sin mor. Det har glemt sin far.
Men det spør etter dem overalt hvor det drar.
Og det spørsmål er alt hva det eier og har.
Og det får ikke svar.
 
Så tok jeg i hånden den fattiggutt
og talte til ham: Du vet at du er
den eneste ting ved meg selv jeg har kjær.
Din far har du søkt både fjern og nær.
Han er ikke her.
 
Din far han bor bak blåner syv.
Der har han det vakreste slott som fins.
Og finner du dit blir du glad til sinns.
Mitt hjerte, mitt hjerte, da blir du prins.
Da blir du prins.
 
Jens Bjørneboe …
 
Tags: ,