And my heart soars.

Posted in Indian Wisdom on mars 8th, 2016 by admin

The beauty of the trees, the softness of the air, the fragrance of the grass, speaks to me.

The summit of the mountain, the thunder of the sky, the rhythm of the sea, speaks to me.

The strength of the fire, the taste of salmon, the trail of the sun, and the life that never goes away, they speak to me.

And my heart soars.

Chief Dan George, Tsleil-Waututh (1899 – 1981)

The True Peace.

Posted in Indian Wisdom on mars 8th, 2016 by admin

The first peace, which is the most important, is that which comes within the souls of people when they realize their relationship, their oneness, with the universe and all its powers, and when they realize that at the center of the universe dwells the Great Spirit, and that this center is really everywhere, it is within each of us. This is the real peace, and the others are but reflections of this.

The second peace is that which is made between two individuals, and the third is that which is made between two nations. But above all you should understand that there can never be peace between nations until there is known that true peace, which, as I have often said, is within the souls of men.

Black Elk, Oglala Sioux & Spiritual Leader (1863 – 1950)

Årnestangen Januar 2016

Posted in Bilder on januar 18th, 2016 by admin

Tanker om Statskirken.

Posted in Generelt on august 25th, 2015 by admin

Når jeg ser på vår tids statskirke så går tankene til historien om Jesus som kastet handelsmennene ut av synagogen. Det er behov for samme type opprydding i dagens statskirke. Kirken beskjeftiger seg med alt annet enn å forkynne troen, tvert imot troen tilpasser de til det som til enhver tid er politisk korrekt.

De gjør alt det de tror vil gi dem en kortsiktig men verdslig popularitet. Kirkens folk liker å sitte øverst i gjestebudene og fjonge seg med fiffen, tekkes de med penger og makt. Det er de ikke kristne kreftene som setter Kirkens dagsorden, men politikere, kunstnere, artister og åndselite. Biskoper og prester sniker seg etter i håp om at noe av den verdslige glansen skal falle på dem.

De glemmer at når mennesker søker til Kirken så er det ikke for å høre på politisk korrekte øretutere eller få alt det som man finner ellers i det verdslige samfunnet. Man søker Kirken og Gud når man trenger tro, alvor, ro, ettertanke, og refleksjon. Når dette forsvinner i fra kirkerommet så forsvinner også grunnlaget for kirkens berettigelse og tilstedeværelse.

Det er ikke lengre noen dypere mening eller hensikt i det å oppsøke kirken. Kirkerommet er redusert til et hvilket som helst annet sosialt samlingssted uten noen dypere åndelig mening. Å søke etter popularitet, snu kappen etter vinden, blande seg inn i politikk og andre verdslige spørsmål er det mest ødeleggende den Norske kirken har gjort imot seg selv.

Tags: , , , , ,

Årnestangen April 2015

Posted in Bilder on april 28th, 2015 by admin