Tanker om Statskirken.

Posted in Generelt on august 25th, 2015 by admin

Når jeg ser på vår tids statskirke så går tankene til historien om Jesus som kastet handelsmennene ut av synagogen. Det er behov for samme type opprydding i dagens statskirke. Kirken beskjeftiger seg med alt annet enn å forkynne troen, tvert imot troen tilpasser de til det som til enhver tid er politisk korrekt.

De gjør alt det de tror vil gi dem en kortsiktig men verdslig popularitet. Kirkens folk liker å sitte øverst i gjestebudene og fjonge seg med fiffen, tekkes de med penger og makt. Det er de ikke kristne kreftene som setter Kirkens dagsorden, men politikere, kunstnere, artister og åndselite. Biskoper og prester sniker seg etter i håp om at noe av den verdslige glansen skal falle på dem.

De glemmer at når mennesker søker til Kirken så er det ikke for å høre på politisk korrekte øretutere eller få alt det som man finner ellers i det verdslige samfunnet. Man søker Kirken og Gud når man trenger tro, alvor, ro, ettertanke, og refleksjon. Når dette forsvinner i fra kirkerommet så forsvinner også grunnlaget for kirkens berettigelse og tilstedeværelse.

Det er ikke lengre noen dypere mening eller hensikt i det å oppsøke kirken. Kirkerommet er redusert til et hvilket som helst annet sosialt samlingssted uten noen dypere åndelig mening. Å søke etter popularitet, snu kappen etter vinden, blande seg inn i politikk og andre verdslige spørsmål er det mest ødeleggende den Norske kirken har gjort imot seg selv.

Tags: , , , , ,